Cursos 2022-2023

PETIT TEATRE

De 4 a 5 anys (2017-2018)

Jugarem molt, perquè el joc teatral ens permetrà desinhibir-nos, experimentar amb el nostre propi cos i la nostra veu i la relació amb els altres. I jugarem a interpretar contes i històries inventades creades pel professorat i per l’alumnat. Aprendrem els conceptes bàsics del fet teatral per acabar el curs amb un taller final.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DISSABTES de 10 a 11 hores

INICIACIÓ AL TEATRE I

De 6 a 8 anys (2014-2016)

Ens iniciarem al teatre mitjançant el joc dramàtic. Potenciarem i estimularem l’imaginació, ens iniciarem a l’expressió corporal i vocal i desenvoluparem la creació individual i col.lectiva. Realitzarem un taller final, on aglutinarem bona part de les experiències que s’hauran dut a terme durant el curs.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DISSABTES de 11 a 13 hores

INICIACIÓ AL TEATRE II

De 9 a 11 anys (2011-2013)

Potenciarem la capacitat de concentració i d’atenció sense deixar de banda l’aspecte lúdic. Treballarem a partir de l’intuïció els mecanismes de la narrativitat aplicats al teatre i prendrem consciència de les possibilitats expressives del cos i la veu, la relació amb els altres i l’espai.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DISSABTES de 11 a 13 hores

INICIACIÓ AL TEATRE MUSICAL

De 9 a 11 anys  (2011-2013)

T’agrada cantar? T’agrada ballar? T’agrada fer teatre? Vine a descobrir aquestes disciplines i la seva unió. Treballarem diferents registres teatrals i descobrirem quina dispciplina necessita l’escena que pot ser parlada, cantada o ballada, unint-les en una presentació final.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DIMECRES de 18 a 20 hores

TEATRE JOVE I

De 12 a 14 anys (2008-2010)

Desenvoluparem les capacitats de percepció i d’observació. Integrarem les habilitats bàsiques de l’expressió teatral. Treballarem sobre la desinhibició, relaxament, el control del cos i la respiració, l’expressió d’emocions i sensacions. Començarem a jugar amb la construcció de personatge.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DIMARTS de 18 a 20 hores

TEATRE JOVE II

De 15 a 16 anys (2006-2007)

Aprofundirem en el treball escènic com a llenguatge. Aplicarem la consciència expressiva de cos i veu en la recreació de situacions/escenes i personatges. Aprofundirem en l’exercici de la percepció i la observació per a la recreació d’emocions i sensacions. Participarem activament en la creació del treball escènic.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DIJOUS de 18 a 20 hores

TEATRE MUSICAL JOVE

De 12 a 16 anys (2006-2010)

El treball de la interpretació aplicada al teatre musical amb escenes que poden ser parlades, cantades o ballades de diferents espectacles de teatre musical. Nocions de cant bàsiques per poder interpretar una escena de teatre musical. La formació bàsica necessària per qualsevol intèrpret que es vulgui endinsar en la suma de disciplines en una presentació final.

Foto: Joan Parera

D’octubre a maig. DIJOUS de 18 a 20 hores

NOU

MATINALS DE TEATRE

 A partir de 16 anys

Curs de teatre per a totes aquelles persones que tenen interès en el fet teatral.

Un curs per endinsar-se en les arts escèniques  Treballant la desnhibició i la confiança, la improvisació, l’anàlisi de textos i la construcció del personatge. Aglutinarem tot aquest treball per representar un taller final.

D’octubre a maig. Dilluns de 10 a 12 h

 

CURS D’ESCRIPTURA TEATRAL

A partir de 16 anys

Treballarem l’escriptura des de constants exercicis individuals i en grup. Crearem un espai on escriure no sigui un treball intel·lectual ni racional, sinó una eina d’expressió emocional des del joc. La importància de comunicar-nos amb el món, i amb nosaltres mateixa/os estarà sempre en el centre i els nostres textos es posaran en pràctica per alumnes d’interpretació, que presentaran les creacions fetes a classe.

Nivell I. D’octubre a gener. Dimarts de 20 a 22 h

Nivell II. De febrer a maig. Dimarts de 20 a 22 h

 

ENTRENAMENT ACTORAL I

A partir de 17 anys (A partir del 2005)

Realitzarem un entrenament actoral. Els curs es dividirà en tres blocs de treball: la primera part es centrarà en els jocs teatrals i en l’expressió corporal; el segon bloc,es treballarà la improvisació, i el tercer bloc es dedicarà a la posada en escena d’un text.

Foto: Joan Parera

D’octubre a juny. Dilluns de 18 a 20 h.

ENTRENAMENT ACTORAL II

A partir de 18 anys (A partir del 2004)

Requisit: Entrevista amb el docent

 

Realitzarem un entrenament actoral. Treballarem sobre la improvisació, l’anàlisi de textos i la construcció del personatge. S’introdueixen sessions específiques de tècnica vocal i treball de text.

 

D’octubre a juny. Dissabtes de 10 a 12 h.

TEATRE PER A ADULTS

A partir de 25 anys

Ens endinsarem en el treball escènic com a llenguatge. Treballarem la creativitat, l’expressió corporal i oral, les improvisacions i la construcció de personatges. Aglutinarem tot aquest treball per presentar un taller final.

D’octubre a juny. DILLUNS de 20 a 21.30 h

ENTRENAMENT MUSICAL

A partir de 17 anys (A partir del 2005)
Requisit: Teatre musical o entrevista amb el docent

Ens endinsarem en un projecte basat en un muntatge de teatre musical. Un espai de trobada de totes les disciplines escèniques per construir els personatges en un muntatge musical. Viurem totes les fases d’un muntatge fins a arribar a l’estrena d’un espectacle.

Foto: Joan Parera

D’octubre a juny. DIMECRES de 20 a 22 hores.

LABORATORI TEATRAL

A partir de 18 anys (A partir del 2004)
Requisit: Entrenament actoral o entrevista amb el docent

Ens endinsarem en un projecte d’investigació teatral. Un espai de reflexió, de posada en comú d’experiències escèniques i de creació i experimentació a partir de totes aquestes.
Un treball d’intèrpret a partir de l’experimentació rigorosa de les eines teatrals per arribar a crear un espectacle propi i compromès.

D’octubre a juny. DIMECRES de 20 a 22 hores.

Informació

Places limitades
PREINSCRIPCIÓ OBERTA, a partir del 7 de maig, del curs 2022/23 (Online)
MATRICULACIÓ ONLINE del 14 al 25 de setembre de 2022.

MATRICULACIÓ TEATRE A LA FRESCA 2022

Contacte
info@escenicvic.cat

www.escenicvic.cat

Preinscripció Online